ศูนย์รวมเพ็ทช็อป อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ครั้งที่ 29 ที่กำลังจะมีขึ้นในประเทศไทยในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงให้เห็นถึงการอ้างสิทธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกในปัจจุบันและภาพลักษณ์ภายนอกของไทย และมิตรประเทศอย่างจีนก็กำลังใช้การปฏิบัติจริงเพื่อสนับสนุนความพยายามของไทยสำหรับการประชุม

โดยไทยได้ตั้งหัวข้อการประชุม APEC ครั้งนี้ว่า เปิดกว้าง เชื่อมโยง สมดุล

การเพิ่มขึ้นของลัทธิกีดกันทางการค้าแบบ "เปิด" ผลกระทบที่ล้นหลามและความเสี่ยงจากการปรับนโยบายการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปทําให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้น ไทยได้เสนอหัวข้อ "เปิด" ทั้งเริ่มต้นจากระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างของประเทศไทย และรักษาการค้าเสรีและการลงทุนที่เปิดกว้างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และนานาชาติ จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทย 9 ปีติดต่อกัน,แนวทางของจีนในการเสริมสร้างความร่วมมือฉันมิตรกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกในทุกมิติ อาทิ เศรษฐกิจ การทูต ยังไม่เปลี่ยนแปลง ในการประชุมครั้งนี้ แผนการและมาตรการใหม่สําหรับความร่วมมือที่เสนอโดยจีนควรค่าแก่การรอคอย

"การเชื่อมต่อ" การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกและการพัฒนาสังคมไม่สามารถแยกออกจากความเชื่อมโยงระดับสูงระหว่างประเทศได้ จากมุมมองภายในอาเซียน ประเทศต่างๆ ยังมีความเชื่อมโยงในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อยู่ในระดับต่ํา เช่น ระบบการคลังและภาษี กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โครงสร้างพื้นฐาน หากสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ก็จะปลดปล่อยศักยภาพมากขึ้น จากมุมมองภายนอกอาเซียน ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกเอเปค หากสามารถร่วมกันผลักดันนโยบายและข้อบังคับระดับภูมิภาคและเชื่อมโยงกัน และส่งเสริมการอํานวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ จะช่วยให้อาเซียนสร้างตลาดเอกภาพมากขึ้น และมีบทบาทมากขึ้นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังการระบาดของโรค

ความสมดุลสะท้อนให้เห็นว่าประเทศในอาเซียนมีบทบาทไม่เลือกข้าง และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อย่างแข็งขัน ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ประเทศในอาเซียน เช่น ไทย อาศัยกรอบเอเปค สร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของทุกฝ่าย เอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ของไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค โดยมีแผนจะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การเติบโตที่สมดุลอย่างยั่งยืน (Sustainable and Equipoise Growth) โดยเน้นการหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนการฟื้นฟูที่ยั่งยืนและครอบคลุม"

APEC Outlook สำหรับประเทศไทย หัวข้อ Open, Connect, Balance สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของประเทศอาเซียนที่มีไทยเป็นตัวแทนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจะเป็นแรงผลักดันที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับความร่วมมือทวิภาคีและทวิภาคีต่างๆ รวมถึงเอเปค สำหรับไทย-จีน,การประชุมครั้งนี้ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นพิเศษ ปีนี้เป็นวันครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการสร้างประชาคมแห่งโชคชะตา ยุทธศาสตร์การพัฒนา ไทยแลนด์ 4.0 และการที่จีนเสนอข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) เป็นการบูรณาการอย่างสูง โดยคำนึงถึงความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่ เป็นแผนพัฒนาทวิภาคีเพื่ออนาคต

ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมร้านสินค้าสัตว์เลี้ยงออนไลน์ใหญ่ที่สุด จำหน่ายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงทุกชนิด อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง สั่งง่าย ส่งไว มั่นใจได้ 100%